Contactar


Katanga Koruña, dígameeeee....jijijijijijiji jito.......

Contacta con nós para darnos conta das túas queixas irracionais, achegas surrealistas, proposicións oportunistas, opinións sesgadas e maliciosas, reflexións equivocadas, afirmacións non contrastadas, informacións mutiladas, descalificacións sen fundamento, insidias de auténtico prea, difamacións sen conto, insultos misóxinos, paranoias irreverentes, vicios inconfesables, dependencias inalienables e calquera cousa que che apeteza, amiguiñ@!!!! 

Como???????

Tan só tes que entrar no BUZÓN KATANGUEIRO, apartado de correos 666., moi pertiño do inferno....